INFORMACJE O CUKRZYCY

Cukrzyca typu 1 u młodych ludzi

Badanie wczesnych objawów późnych powikłań cukrzycy

A. Badanie moczu oceniające wydzielanie albumin (mikroalbuminuria)

Jeżeli chorujesz na cukrzycę od kilku lat, to w wyniku jej niedostatecznego leczenia może dojść do uszkodzenia nerek. Dobre leczenie cukrzycy oraz prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi zmniejszają ryzyko rozwoju zmian w nerkach (nefropatii). We wczesnej fazie uszkodzenia nerek dochodzi do wydzielania z moczem małych ilości białek - albumin (tzw. mikroalbuminuria). Zmiany te mogą ustąpić, jeżeli poprawi się kontrolę leczenia cukrzycy, czasem potrzebne jest jednak dodatkowo leczenie. Wydzielanie albumin z moczem nie powinno przekraczać 20 mg/min. Jeżeli jest już tak wysokie, wówczas w przeciągu 6. miesięcy należy poprawić jakość leczenia cukrzycy i obniżyć wartości HbA1c. Jeżeli to postępowanie nie jest wystarczające, to może być konieczne stosowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze w celu zapobiegania dalszemu uszkodzeniu nerek. Należy wówczas często kontrolować ciśnienie tętnicze krwi i utrzymywać je w prawidłowym zakresie.

B. Badanie oczu

Zmiany cukrzycowe w oczach (retinopatia) zwykle występują po wielu latach trwania cukrzycy. Początkowo można w ogóle nie zauważyć, że w oczach pojawiły się jakieś zmiany. Ostrość wzroku pozostaje niezmieniona bardzo długo. a potem może być za późno na jakiekolwiek leczenie. Z tego powodu należy wykonywać badanie oczu co najmniej raz w roku, aby wcześnie rozpoznać ewentualne zmiany i w odpowiedniej chwili rozpocząć leczenie w celu zahamowania ich postępu.
Właściwym leczeniem wczesnych postaci zmian na dnie oczu jest bardzo dobra kontrola cukrzycy, wyrażona niskimi wartościami HbA1c. W przypadku zmian w oczach, które zagrażają dobremu widzeniu może być konieczne leczenie za pomocą lasera. Przed badaniem okulistycznym często podaje się krople do oczu rozszerzające źrenice, aby lekarz mógł dokładnie ocenić obecność nawet bardzo drobnych zmian na dnie oczu. Po około 1/2 godziny od podania kropli okulista ogląda dno oczu.

C. Badanie neurologiczne

Zmiany w nerwach (neuropatia) występują często u osób dorosłych z długo trwającą cukrzycą. Bardzo rzadko stwierdza się takie zmiany u dzieci i młodzieży, jednak wczesne zmiany w nerwach mogą występować już w dzieciństwie. Jeżeli takie zmiany zostaną stwierdzone, wczesne leczenie może zapobiec dalszemu postępowi neuropatii, a nawet spowodować jej ustąpienie. Właściwym leczeniem jest dobra kontrola cukrzycy tzn. niskie wartości HbA1c. Co najmniej raz w roku powinieneś być badany neurologicznie przez Twojego lekarza.

Opracowano na podstawie informacji PTD www.cukrzyca.pl