¦wiadczone usługi:

 • Konsultacje w zakresie medycyny rodzinnej
 • Elektrokardiografia
 • Szczepienia w ramach kalendarza szczepień obowi±zkowych i szczepienia dodatkowe
 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
 • Konsultacje gastroenterologiczne
 • Badanie rektalne
 • Cewnikowanie pęcherza, badanie prostaty
 • Injekcje dostawowe i blokady
 • Oftalmoskopia i otoskopia
 • Ultrasonografia
 • Badania pracownicze
 • ¦wiadczenia z zakresu pielęgniarstwa ¶rodowiskowego
 • ¦wiadczenia w zakresie medycyny szkolnej
 • Profilaktyka medyczna
 • Konsultacje w przypadkach nagłych i na wizytach domowych
 • Szkolenie stażystów i rezydentów